2018 m.  II  ketvirčio  darbo užmokestis

Pareigybės pavadinimas

Vienodas pareigas einančių darbuotojų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis

Direktorius

1

*

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1

232

Sekretorius - kasininkas

1

454

Ikimokyklinės grupės auklėtojas

1

423

Specialusis pedagogas

1

670

Socialinis pedagogas

1

*

Mokytojas

15

603

Mokytojo padėjėjas

3

175

Bibliotekininkas

1

103

Vyresnysis buhalteris

1

*

Inžinierius-kompiuterininkas

1

204

Ūkvedys

1

*

Valytojas

6

150

Pagalbinis virtuvės darbininkas

1

190

Virėjas

2

600

Pastatų ir statinių priežiūros darbininkas

1

380

Vairuotojas

1

589

Rūbininkas

1

380

Darbininkas, kiemsargis

3

448

Sezoninis darbininkas

2

423

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003m. balandžio 18d. Nutarimu Nr. 480 patvirtinto „Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“ III skyriaus 18 punktu praėjusių metų vidutinis mėnesinis bruto užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis nepateikiamas.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 55 svečiai ir narių nėra

Mano dienynas