Mielieji,                                           

Baltoj platybėj lauko gimto,                                             
Tylioj gilybėje širdies
Kas metai laikas vėl mus gimdo
Augt lig viduržemio žvaigždės,
Kuri danguj ir sieloj žėri,
O mes nepakeliam akių
Ir, širdis aklinai užvėrę,
Nedrįstame ištart: „Tikiu“.
Tikiu dangum ir žemės vaisiais,
Tikiu mirtim ir gimimu,
Elementoriais mūs pirmaisiais
Ir pamatais gimtų namų.
Tikiu, kad mūsų būvis duotas
Aukot pasauliui ir žmonėms.
Tikiu, kad mūsų meilės duonos
Užteks pasotint alkaniems.
J.Strielkūnas

Vaisingo tikėjimo savimi, šviesių tikslų,
vidinės harmonijos, bendravimo santarvės
Naujaisiais 2013-siais Jums linki
Daugailių pagrindinės mokyklos bendruomenės vardu

Direktorius   Stasys Dervinis
2012 m. gruodis

Dabar naršo

Dabar svetainėje 22 svečiai ir narių nėra

Mano dienynas