utenos kolegija 2011

Projektas „Inovatyvios ugdymosi veiklos lauko aplinkose kiekvieno vaiko pažangai“

 

1900 – aisiais metais rudenį Daugailiuose buvo atidaryta rusiška valdinė pradžios mokykla. Daugiau informacijos apie mokyklą yra tik 1911 m. sausio 18 dienos mokyklų surašymo ataskaitoje, saugomoje Lietuvos istorijos archyve, kur ir nurodyta mokyklos įkūrimo data – 1900 metai. Tada mokykloje mokytoja dirbo S. Citovinskaja, o tikybos mokė Daugailių parapijos klebonas K.Kiršinas.

1911 m. mokykloje mokėsi 50 mokinių: 37 berniukai ir 13 mergaičių.
Pirmojo pasaulinio karo metu pastatas, kuriame buvo nuomojamos patalpos mokyklai, sudegė. Todėl ir mokymo procesas nutrūko. Tik atkūrus Lietuvos valstybę, atgijo ir Daugailių mokyklos veikla.

1920 m. rugsėjo mėn. daugailiškių vaikai susirinko jau į lietuvišką pradžios mokyklą. Juos mokė mokytojas J. Skukauskas. Tačiau jis dirbo tik mėnesį. Po to Daugailiuose mokytojavo S. Blaževičienė, N. Tarulis.
Bronius Kviklys, mokęsis Daugailių pradžios mokykloje 1921 – 1924 m. savo prisiminimuose pasakoja:
"Daugailių pradžios mokykloje pradėjau mokytis 1921 m. Mokykla buvo sename pašto pastate. Visa skylėta. Žiemos metu buvo labai šaltaDaugailių mokykla. Mūsų rašalas dažnai sušaldavo į ledą. Vieni rašydavom su pirštinėm, kiti be jų. Mano pirmasis mokytojas buvo Norbertas Tarulis. Mokykloje buvo iš pradžių trys skyriai, po to ėmė veikti ir ketvirtas. Buvo tik viena klasė. Mokėsi apie šimtą vaikų..."
Mokykla daug kartų kėlėsi iš vienų namų į kitus, kadangi patalpas nuomojo iš privačių asmenų. Mokykla buvo įsikūrusi Sinicos, Juodėno, Jurelių namuose.
1936 m. Daugailiuose buvo pastatyta didelė, erdvi šešių skyrių pradžios mokykla. Nepriklausomybės metais Daugailių mokykloję dirbę mokytojai J.Rukša, A. Grigėnas, A. Rudokas, J. Kanapeckas ir kiti paliko ryškų pėdsaką mokinių atminty. Mokytojas A. Rudokas išliko kaip aktyvus jaunųjų ūkininkų ugdytojas, J. Kanapeckas – aktyvus visuomenininkas. 1941 – ųjų birželyje mokytojas J. Kanapeckas buvo suimtas ir išvežtas iš Lietuvos. Sovietinė valdžia pertvarkė mokymo procesą savaip.

1941 – aisiai prasidėjęs karas vėl sutrikdė mokyklos darbą. Mokyklos patalpose įsikūrė vokiečių kareiviai, todėl kurį laiką pamokos vykdavo lauke. Vėliau dalis mokyklos pastato tapo rusų kareivių prieglobsčiu. Tačiau mokytojai E. Vangienė, A. Tarulienė, O. ir V. Mikalauskai ir karo metais rūpinosi Daugailių ir aplinkinių kaimų vaikų mokymu.
1944 m. spalio mėn. pradėjo veikti Daugailių progimnazija. Jos direktoriumi dirbo B. Jauniškis. Dauguma mokytojų buvo jaunos merginos, ką tik baigusios gimnaziją. Mokytojos B. Leleikaitė, G. Musteikytė, S. Gasiulytė, A. Tarulienė pokario metais patyrė Sibiro tremtį.
1949 m. progimnazija buvo reformuota į septynmetę mokyklą.
Ne vienerius metus direktoriavo B. Judickas, J. Dūdėnienė, V.Mackevičius, D. Ribokas, R Ramelis.

1970 m. rugsėjo pirmąją duris atvėrė dabartinis mokyklos pastatas, o 1981 m. pastatytas tipinis mokyklos priestatas su erdvia valgykla, sporto bei aktų salėmis, holu. Sovietmečiu mokykloje veikė pionierių ir komjaunimo organizacijos, vykdytos partinės valdžios nuorodos. 1988 m. gegužės mėn. atidarytas muziejus.
Prasidėjęs Atgimimas Lietuvoje, neaplenkė ir Daugailių mokyklos.
Imta gaivinti tai, kas sovietmečiu buvo pamiršta ar uždrausta. Mokyklos bendruomenė ėmė ieškoti naujų darbo ir veiklos formų. Pirmiausia buvo atkurta istorinė tiesa apie krašto praeitį ir žmones.

Mokyklos šventinimas 19931993 m. liepos mėn. mokyklos muziejų pašventino Panevėžio vyskupas J. Preikšas.

1995 m. rugsėjo 1 – ąją mokykloje ėmė veikti ikimokyklinė grupė.
Mokyklos biblioteka buvo sujungta su kaimo biblioteka. Susiformavo naujos mokyklos tradicijos, vyksta pamokos - susitikimai su buvusiais šios mokyklos auklėtiniais – mokslo ir kultūros žmonėmis

2000 – ųjų rudenį mokykla šventė 100 metų jubiliejų. Daugailiškiai kraštiečiai siekdami sukonkretinti savo veiklą, suteikti efektyvesnę paramą mokyklai, įkūrė Daugailių mokyklos bičiulių draugiją. Ši draugija įregistruota 2000 metų gruodžio 5 d. Jai vadovauja taryba, susidedanti iš 11 narių. Draugijos pirmininkas – Antanas Vilūnas, pavaduotojai – Stasys Dervinis Norintieji bet kuriuo metu gali papildyti draugijos gretas.

Dabar naršo

We have 7 guests and no members online

Mano dienynas